Inflácia na novom maxime, v máji dosiahla hodnotu 12,6 %

Inflácia na novom maxime, v máji dosiahla hodnotu 12,6 %

Medzimesačný rast cien v máji dosiahol 1,6 % a približne takýmto tempom rastú ceny v tomto roku z mesiaca na mesiac (priemerná medzimesačná inflácia za prvých 5 mesiacov tohto roka je 1,7 %). Inflácia medziročne rástla už šestnásty mesiac za sebou, kým jej hodnota v januári bola na úrovni 8,4 %, v máji sa dostala na nové 22-ročné maximum – 12,6  %.

Medzimesačný vývoj - máj 2022 v porovnaní s aprílom 2022

Medzimesačne rástli ceny v 11 spomedzi 12 odborov (výdavkových skupín domácností). Zvýšili sa najmä ceny potravín o 3,8 %. Rast cien bol najmarkantnejší u troch najviac kupovaných položiek v potravinovom košíku zákazníkov: mäsa o 4,6 %, mlieka, syrov a vajec o 4,1 % a chleba a obilnín o 3,8 %. Najviac rástli ceny olejov a tukov o 10,4 % (z toho maslo o 10,2 %, olej o 14,5 %). Klesli len ceny zeleniny o 0,7 %. V odbore bývanie a energie medzimesačne vzrástlo najmä imputované nájomné (zohľadňuje náklady na vlastné bývanie) o 2,6 % a údržba a opravy obydlia o 2,2 %. Z energií sa výraznejšie navyšovali len ceny za pevné palivá o 1,9 %. V doprave sa na zvýšení inflácie podieľali hlavne vyššie ceny pohonných hmôt o 4,5 %. Vzrástli tiež ceny v reštauráciách a kaviarňach o 2,2 % a ubytovacie služby o 1,9 %. Zvýšenie cien sme zaznamenali aj pri váhovo menej zastúpených položkách ako telekomunikačné služby,  odievanie a obuv a tiež potreby a zariadenia na rekreáciu a do záhrady. Index spotrebiteľských cien sa v máji oproti aprílu zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 1,5 %,  v domácnostiach dôchodcov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 1,7 %. Medziročný vývoj - máj 2022 v porovnaní s májom 2021 Miera inflácie vzrástla v máji 2022 na 12,6 %. Rast cien bol zaznamenaný vo všetkých 12 sledovaných odboroch.

Ceny potravín naďalej rastú

Ceny potravín boli medziročne drahšie až o 16,6 %, a to pri všetkých deviatich sledovaných položkách. Najviac infláciu ovplyvnili, s prihliadnutím na podiel kupovaných položiek v nákupnom košíku, rastúce ceny mäsa o 16,5 %, chleba a obilnín o 18,8 % a mlieka, syrov a vajec o 17,4 %.  Naďalej  rástli ceny olejov a tukov o 40,1 % a výrazne sme si museli priplatiť aj pri nákupe zeleniny ktorá nás stála o 19,6 % viac ako pred rokom. Najvyšší podiel vo výdavkoch slovenských domácností predstavujú náklady na bývanie, pričom ich rast bol v máji medziročne na úrovni 15,6 %. Ceny sa zvýšili za imputované nájomné (aktuálne vyššie o 19,4 %) a pri službách súvisiacich s bývaním (údržba a opravy obydlia o 20,7 %). Ceny za elektrinu, plyn a tepelnú energiu vzrástli sumárne o 15,7 %. Stále sme si priplácali aj za pohonné hmoty, tie sa medziročne zvýšili o 36,8 %, ako aj za reštauračné a kaviarenské služby o 13,5 % a ubytovacie služby o 8,3 %. Rástli ceny aj za váhovo menej významné položky ako telekomunikačné služby, odevy a obuv, či pomôcky a služby osobnej starostlivosti.

Index spotrebiteľských cien sa v máji 2022 medziročne zvýšil

za domácnosti zamestnancov 12,5 %, za nízkopríjmové domácnosti o 12,7 %, za domácnosti dôchodcov o 13,5 %. V súhrne za päť mesiacov roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 10,4 % (za domácnosti zamestnancov a za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 10,4 %, za domácnosti dôchodcov o 11,3 %). Vývoj jadrovej a čistej inflácie V porovnaní s úhrnnou mierou medziročnej inflácie na úrovni 12,6 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 12,1 % a čistá inflácia hodnotu 10,7 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 1,9 % a čistá inflácia hodnotu 1,3 %. Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). 

Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.

Poznámka: Vývoj indexov spotrebiteľských cien sa sleduje na univerzálnom spotrebnom koši zloženom zo 738 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb platených obyvateľstvom, ktorým boli priradené určité váhy. Váhy sú každoročne revidované, aktuálne platia pre rok 2022. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca.

Zdroj údajov databáza DATAcube

Najnovšie články

Letak.sk

Chcete mať informácie
o najnovších zľavách medzi prvými?

Prihláste sa na odber novinek

© 2020-2022 Letak.sk. Všetky práva vyhradené. | Všeobecné podmienky | Kontakt | Novinky | Tvorba web stránok - Ján Ďuriga